menu

۹- سایه های متریال در Materialize

برای استفاده از سایه های متریال در فریم ورک Materialize میتوانید به راحتی از کلاس z-depth-0 تا z-depth-5 استفاده کنید. همچنین برای استفاده در Sass میتوانید از کد:

استفاده کنید. همچنین می‌توانید از کلاس z-depth-0 برای حذف سایه استفاده کنید.

z-depth-1

z-depth-2

z-depth-3

z-depth-4

z-depth-5

کد Css سایه های متریال

اگر میخواهید کد Css را هم بدانید،به کدی که پایین موجود است نگاه کنید:

 

رفتن به نوارابزار