دکمه ها

۲ استایل و ۶ رنگ پیش فرض

[us_separator type=”invisible” size=”small”][us_btn text=”اصلی برجسته” link=”url:%23″][us_btn text=”ثانویه برجسته” link=”url:%23″ color=”secondary” icon=”mdfi_av_loop” iconpos=”right”][us_btn text=”کنتراست برجسته” link=”url:%23″ color=”contrast”][us_btn text=”روشن برجسته” link=”url:%23″ color=”light” icon=”mdfi_communication_call”][us_btn text=”مشکی برجسته” link=”url:%23″ color=”black” icon=”mdfi_content_clear” iconpos=”right”][us_btn text=”سفید برجسته” link=”url:%23″ color=”white” icon=”mdfi_content_add”][us_separator type=”invisible” size=”small”][us_btn text=”اصلی تخت” link=”url:%23″ style=”flat” icon=”mdfi_action_favorite_outline”][us_btn text=”ثانویه تخت” link=”url:%23″ style=”flat” color=”secondary” icon=”mdfi_action_history” iconpos=”right”][us_btn text=”کنتراست تخت” link=”url:%23″ style=”flat” color=”contrast”][us_btn text=”روشن تخت” link=”url:%23″ style=”flat” color=”light” icon=”mdfi_action_loyalty” iconpos=”right”][us_btn text=”مشکی تخت” link=”url:%23″ style=”flat” color=”black” icon=”mdfi_action_settings”][us_separator type=”invisible” size=”large”]

سایزهای نامحدود و رنگ های سفارشی

[us_separator type=”invisible” size=”small”][us_btn text=”رنگ های سفارشی” link=”url:%23||” color=”custom” bg_color=”#42d69b” text_color=”#ffeb8c” size=”13px” icon=”cube” iconpos=”right”][us_btn text=”سفارشی تخت” link=”url:%23||” style=”flat” color=”custom” text_color=”#99d369″ size=”13px” icon=”mdfi_action_dashboard”][us_separator type=”invisible” size=”small”][us_btn text=”رنگ های سفارشی” link=”url:%23||” color=”custom” bg_color=”#ffe772″ text_color=”#725439″ icon=”mdfi_action_done_all”][us_btn text=”سفارشی تخت” link=”url:%23||” style=”flat” color=”custom” bg_color=”#edf3f9″ text_color=”#23cde0″ icon=”mdfi_av_album” iconpos=”right”][us_separator type=”invisible” size=”small”][us_btn text=”رنگ های سفارشی” link=”url:%23||” color=”custom” bg_color=”#21aad3″ text_color=”#ffffff” size=”17px” icon=”mdfi_action_room” iconpos=”right”][us_btn text=”سفارشی تخت” link=”url:%23||” style=”flat” color=”custom” text_color=”#d33bbc” size=”17px” icon=”mdfi_av_replay”][us_separator type=”invisible” size=”small”][us_btn text=”رنگ های سفارشی” link=”url:%23||” color=”custom” bg_color=”#f43838″ text_color=”#ffebce” size=”19px” icon=”mdfi_action_thumb_up”][us_btn text=”سفارشی تخت” link=”url:%23||” style=”flat” color=”custom” bg_color=”#fff8e0″ text_color=”#ffb200″ size=”19px” icon=”mdfi_action_redeem” iconpos=”right”][us_separator type=”invisible” size=”small”][us_btn text=”رنگ های سفارشی” link=”url:%23||” color=”custom” bg_color=”#e1eded” text_color=”#1e73be” size=”21px” icon=”mdfi_action_stars”][us_btn text=”سفارشی تخت” link=”url:%23||” style=”flat” color=”custom” text_color=”#6761cc” size=”21px” icon=”mdfi_content_content_cut” iconpos=”right”][us_separator type=”invisible” size=”small”][us_btn text=”رنگ های سفارشی” link=”url:%23||” color=”custom” bg_color=”#2f7c08″ text_color=”#bfe874″ size=”23px” icon=”mdfi_action_language”][us_btn text=”سفارشی تخت” link=”url:%23||” style=”flat” color=”custom” bg_color=”#7edd8e” text_color=”#ffffff” size=”23px” icon=”mdfi_action_face” iconpos=”right”]

تمامی حقوق این سایت متعلق به دنیای آموزش است و هرگونه کپی برداری از این سایت پیگرد قانونی دارد.

رفتن به نوارابزار