جعبه آیکن

۴ رنگ پیش فرض

[us_separator type=”invisible”]
[us_iconbox icon=”mdfi_action_grade” title=”رنگ آیکن اصلی”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”mdfi_action_grade” color=”secondary” title=”رنگ آیکن ثانویه”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”mdfi_action_grade” color=”contrast” title=”رنگ آیکن کنتراست”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”mdfi_action_grade” color=”light” title=”آیکن رنگ روشن”][/us_iconbox]
[us_separator type=”invisible” size=”small”]
[us_iconbox icon=”mdfi_action_grade” style=”circle” title=”رنگ آیکن اصلی” link=”url:%23″][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”mdfi_action_grade” style=”circle” color=”secondary” title=”رنگ آیکن ثانویه” link=”url:%23″][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”mdfi_action_grade” style=”circle” color=”contrast” title=”رنگ آیکن کنتراست” link=”url:%23″][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”mdfi_action_grade” style=”circle” color=”light” title=”آیکن رنگ روشن” link=”url:%23″][/us_iconbox]

رنگ های سفارشی نامحدود

[us_separator type=”invisible”]
[us_iconbox icon=”mdfi_action_assignment_turned_in” color=”custom” icon_color=”#ef5350″ bg_color=”” title=”استایل آیکن ساده”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”mdfi_action_open_with” color=”custom” icon_color=”#8bc34a” bg_color=”” title=”استایل آیکن ساده”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=” mdfi_action_lock ” color=”custom” icon_color=”#9c27b0″ bg_color=”” title=”استایل آیکن ساده”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”mdfi_action_language” color=”custom” icon_color=”#2196f3″ bg_color=”” title=”استایل آیکن ساده”][/us_iconbox]
[us_separator type=”invisible” size=”small”]
[us_iconbox icon=”mdfi_action_polymer” style=”circle” color=”custom” icon_color=”#ffffff” bg_color=”#00bcd4″ title=”استایل آیکن دایره ای”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”mdfi_action_settings” style=”circle” color=”custom” icon_color=”#fff1c4″ bg_color=”#009688″ title=”استایل آیکن دایره ای”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”mdfi_action_question_answer” style=”circle” color=”custom” icon_color=”#5c6bc0″ bg_color=”#ffd54f” title=”استایل آیکن دایره ای”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”mdfi_action_track_changes” style=”circle” color=”custom” icon_color=”#c5e1a5″ bg_color=”#455a64″ title=”استایل آیکن دایره ای”][/us_iconbox]

موقعیت آیکن ۲

[us_separator type=”invisible”]
[us_iconbox icon=”mdfi_action_query_builder” title=”موقعیت آیکن بالا”]طرح‌نما یا لورم ایپسوم به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. [/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”mdfi_action_lock_outline” style=”circle” title=”موقعیت آیکن بالا”]طرح‌نما یا لورم ایپسوم به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. [/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”mdfi_action_verified_user” title=”موقعیت آیکن بالا”]طرح‌نما یا لورم ایپسوم به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. [/us_iconbox]
[us_separator type=”invisible”]
[us_iconbox icon=”mdfi_action_wallet_travel” iconpos=”left” title=”موقعیت آیکن چپ”]طرح‌نما یا لورم ایپسوم به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. [/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”mdfi_action_search” style=”circle” iconpos=”left” title=”موقعیت آیکن چپ”]طرح‌نما یا لورم ایپسوم به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. [/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”mdfi_action_shopping_cart” iconpos=”left” title=”موقعیت آیکن چپ”]طرح‌نما یا لورم ایپسوم به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. [/us_iconbox]

۵ سایز جعبه آیکن

[us_separator type=”invisible”]
[us_iconbox icon=”mdfi_social_cake” size=”tiny” title=”سایز خیلی کوچک” link=”url:%23″]طرح‌نما یا لورم ایپسوم به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. [/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”mdfi_social_cake” size=”small” title=”سایز کوچک” link=”url:%23″]طرح‌نما یا لورم ایپسوم به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. [/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”mdfi_social_cake” title=”سایز متوسط” link=”url:%23″]طرح‌نما یا لورم ایپسوم به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. [/us_iconbox]
[us_separator type=”invisible”]
[us_iconbox icon=”mdfi_social_cake” size=”large” title=”سایز بزرگ” link=”url:%23″]طرح‌نما یا لورم ایپسوم به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. [/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”mdfi_social_cake” size=”huge” title=”سایز خیلی بزرگ” link=”url:%23″]طرح‌نما یا لورم ایپسوم به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. [/us_iconbox]

تمامی حقوق این سایت متعلق به دنیای آموزش است و هرگونه کپی برداری از این سایت پیگرد قانونی دارد.

رفتن به نوارابزار