menu

جلسه یازدهم الکترونیک – SCR ها

یکسوساز های کنترل شده ی سیلیکونی یا SCR چیست؟

SCR را می توان شبیه یک ترانزیستور دو قطبی با یک لایه چهارم و بنابراین سه پیوند PN دانست. حتی گاهی به آن یک دیود PNPN چهار لایه نیز اطلاق می شود. زیرا SCR جریان را فقط در یک جهت از خود رد میکند.

عملکرد SCR ها

اگر آند یک SCR خیلی مثبت تر از کاتد آن گردد ، دو پیوند PN که دور تر از هم قرار دارند ، در بایاس موافق واقع می شوند. اگر چه پیوند PN میانی ، در بایاس مخالف قرار گرفته ، و جریانی جاری نمیشود ، یک جریان جزئی در گیت ، PN میانی را در وضعیت بایاس موافق قرار داده و جریان بسیار زیادی از قطعه عبور خواهد کرد. تا زمانی که تغذیه ی مدار قطع نشود ، حتی اگر جریان گیت متوقف گردد ، SCR در حالت روشن باقی خواهد ماند.

انواع SCR ها

SCR ها بر حسب جریانی که قدرت قطع و وصل آن را دارند ، گروه بندی میکنند. با وجود آنکه در انواع گوناگونی وجود دارند ، در اینجا به معرفی ۳ نمونه ی معمول تر اکتفا میکنیم :
۱- جریان ضعیف
۲- جریان متوسط
۳- جریان قوی

جریان ضعیف

اینها SCR هایی هستند که حداکثر تا ۱۰۰ ولت را تحمل کرده و نهایتاً تا یک آمپر جریان را قطع و وصل میکنند.

جریان متوسط

طاقت این SCR ها تا چند صد ولت بوده ، و حداکثر توان کلید زنی آنها ، به ۱۰ آمپر محدود می شود. یکی از معمول ترین موارد استفاده این قطعات ، سوئیچینگ حالت جامد در موتور خودرو هاست.

جریان قوی

محدوده ی عملکرد این SCR ها ، از نظر ولتاژ ، تا چند هزار ولت و از نظر آمپر ، حداکثر تا ۲۵۰۰ آمپر میباشد. از این SCR ها در کنترل موتور های الکتریکی ، روشنایی ، دستگاه های مختلف و چیز هایی از این قبیل استفاده میکنند.

رفتن به نوارابزار