menu

۳- Nesting یا تو در تویی در Scss و Sass

هنگام نوشتن کد های Html حتما متوجه این موضوع شده اید که دارای سلسله مراتب درونی و بیرونی است و تگ های فرزند درون تگ های مادر قرار گرفته اند. اما Css بر خلاف Html از چنین چیزی پیروی نمیکند و فرزندان با space از مادران جدا میشوند. (برای مثال: ul li یعنی li که فرزند ul است). اما در Sass و Scss این امکان وجود دارد که شما سلکتور را طوری قرار دهید که از همان سلسله مراتب دیداری html پیروی کند. برای نمونه به کد های زیر توجه کنید:

کد Scss:

کد Sass:

خروجی Css:

 

رفتن به نوارابزار